Začeli s projektom “Z nogometom do cilja”

Sestala se je projekta ekipa, ki se je seznanila z nalogami in vlogami za enoletni projekt “Z nogometom do cilja”

 Na sestanku je bila predstavljena celostna grafična podoba in načrt, kako bomo prišli do končnega cilja. V projektu bomo mladi  v letu 2023, mesečno spoznavali in
tematsko pripravljali delavnice in aktivnosti, ki se bodo nanašale na dosego teh 11 evropskih mladinskih ciljev.

 

 

Šport, v našem primeru nogomet, nam sam po sebi nudi možnost in orodje za reševanje vseh težav v mladosti. Poleg discipline, higiene, razvoja fizičnih spospobnosti ponuja šport tudi posredno možnost razvoja kompetenc kot so organizaicja dogodkov, razvoj komunikacijskih sposobnosti, sodelovanja z mediji in gospodarstvom, sodelovanje z lokalno skupnstjo, županom, sodelovanja z javnimi ustanovami (šole, zavodi) in posledično ponuja odlično priložnost za vključevanje ranljivih skupin v našem primeru mladih.

Rezultat: tekom projekt bomo izvedli delavnice in dogodki, s katerimi bomo razvijali kompentece mladih in ozaveščali okolico o možnostih, ki jih ponuja Evropska Unija in kako lahko šport, nogomet rešuje omenjene težave in prispeva k doseganju ciljev. Na podalagi teh delavnic bo nastajal priročnik 11 rešitev za 11 ciljev, kjer bomo predstavili akcijski načrt za reševanje mladinskih ciljev v naši občini preko športa. Prav tako bomo pripravili video, ki bo nazorno prikazal, kako lahko mladi z aktivno držo preko športa rešujejo problematiko Evropske Unije.

Za ta namen, se je pripravil tudi zavihek na naši spletni strani:

Z nogometom do cilja

Projekt je sofinanciran s strani programa Evropska solidarnostna enota.