Include through sports

Po krizi COVID-19 v državah partnericah smo ugotovili, da so mladi postali izjemno pasivni, tako v športu kot v življenju. V projektu smo se združili mladi iz Češke, Poljske, Bolgarije in Slovenije, da bi raziskali, kako se lahko preko športa vključujemo mladi v družbo ter kakšne oblike prostovoljstva ponuja šport. Prav tako smo želeli preučiti, kako se lahko preko športa širi strpnost do različnih manjšin, ki se tudi v letu 2022 srečujejo z diskriminacijo in nestrpnostjo. Tematika se nam je zdela pomembna in smo si želeli boljše prepoznavnosti v lokalnem okolju.

Skozi projekt smo želeli približati prostovoljno delo v športu, spregovoriti o aktualnih temah, kot so vključevanje, romske skupnosti, starejše populacije, migranti, begunci, rasna diskriminacija, verska diskriminacija, spolna diskriminacija in kulturna raznolikost. Cilj je bil mlade okrepiti na področju osebnega razvoja, samopodobe in prepoznavanja v družbi. Šport smo videli kot odlično priložnost za prostovoljno delo, ki lahko mladim pomaga pri pridobivanju dodatnih življenjskih izkušenj in izkušnjah pri iskanju zaposlitve.

Skozi različne prostovoljne organizacije smo se mladi vključevali in pripravljali različne dogodke, aktivnosti in prireditve. Šport smo uporabljali kot orodje, ki nam je dajalo možnost, da delamo dobro za lokalno skupnost in širimo večjo strpnost do različnosti in raznolikosti. V okviru projekta smo pripravili različne prostovoljne akcije v športu, s katerimi smo želeli širiti strpnost, poudarjati pomen medsebojne pomoči ter graditi na lastnih kompetencah.

Skozi projekt smo razvijali lastne kompetence in iskali možnosti prostovoljstva v športu, kot so fotografija, video produkcija, upravljanje socialnih omrežij, treniranje otrok, organizacija športnih dogodkov, sodelovanje z ranljivimi skupinami itd. Cilji našega projekta so bili spoznati pojem prostovoljstva in njegov vpliv na lokalno okolje, proučiti prostovoljstvo v športu ter dobre prakse iz partnerskih držav, seznaniti se z mladinskim in prostovoljskim delom, približati prostovoljno delo mladim udeležencem, preko prostovoljstva v športu razvijati osebne kompetence mladih udeležencev, razvijati samopodobo in samozavest mladih udeležencev, spoznavati ranljive skupine skozi prostovoljno delo, razvijati kompetence v organizaciji dogodkov in delovanju v timu.

V okviru projekta smo izvedli šest aktivnosti rezultatov:

  1. Analiza stanja na področju prostovoljstva v športu v državah partnericah
  2. Priprava video vsebine za promocijo prostovoljstva v športu
  3. Priprava dogodka, kjer smo testirali naše pridobljene kompetence
  4. Priprava akcijskega načrta in priročnika za vključevanje v družbo preko športa (dostopen tukaj)
  5. Izvedba prostovoljnih športnih dogodkov v partnerskih državah (Na primer, izvedli smo Tour de Lotmerk, kjer smo zbirali s pomočjo Športne zveze Ljutomer prispevke za pomoč po poplavah)