U10

Predtekmovanje poteka v skupinah po 4 ekipe, kjer igra vsak z vsakim. Po koncu skupinskega dela poteka tekmovanje na podlagi izločanja, kjer se prve dve ekipe v skupinah uvrstita v razigravanja za prva štiri mesta, medtem ko ostale ekipe igrajo za mesta od 5-9

PRAVILA TURNIRJA ZA SELEKCIJO U 10

Igralni čas je 1x 15 minut brez odmora. Ogrevanje poteka na pomožnih igriščih.

·Sistem igranja je 6 (igralci v polju) + 1 (vratar).

·Odmor med tekmami traja 3 minut.

·Vrata so velikosti 5 x 2 m.

·Igralna površina v izmeri ca 55 m x 30 m.

·Žoga št. 4 in jo zagotovi organizator. O kvaliteti le te odloča organizator tekmovanja.

·Pravica nastopa imajo igralci selekcij U10 (Letnik 2013/2014) in mlajši … katerih identiteto lahko med in po tekmovanju ugotovi vodja tekmovanja na podlagi športne izkaznice ali osebnega dokumenta. Dekleta lahko igrajo leto dni starejše od vrstnikov!

·Število prijavljenih igralcev na posamezno ekipo je lahko največ 10 igralcev.

·Menjave so neomejene in »leteče«. Vsak igralec lahko zamenja svoje mesto z vratarjem, vendar le pod pogojem, da mu zamenjavo dovoli sodnik in da je izvršena v času prekinjene igre. Vratar se mora po športni opremi jasno razlikovati od ostalih igralcev na igrišču.

·Določanje vrstnega reda v primeru enakega števila točk:

1.Medsebojno srečanje

2.Skupna gol razlika,

3.Večje število danih zadetkov na vseh tekmah,

4.Žreb.

Opomba: v tekmah za končna mesta ter v polfinalu in finalu odločajo kazenski streli (9 metrovke). Če po treh kazenskih strelih ni zmagovalca, vsaka ekipa določi po enega igralca, ki nato izmenično izvajata kazenske strele, dokler ne dobimo zmagovalca.

·Prosti udarci (direktni in indirektni) morajo biti vsi nasprotni igralci oddaljeni od žoge najmanj 5 (pet) metrov, do trenutka, ko je žoga v igri. Žoga je v igri, ko je udarjena s strani izvajalca in se le-ta premakne.

·Kazenski udarec udarec se izvaja z označenega mesta (9 metrovka). Pri izvedbi morajo biti vsi igralci, razen vratarja nasprotnega moštva in izvajalca izven kazenskega prostora, vendar na igrišču in najmanj 5 (pet) metrov od mesta za izvajanje. Vratar mora med izvajanjem kazenskega strela stati na črti v golu.

·Avt se izvaja z metom žoge v igro z roko.

·Vratar ne sme prijeti namerno podane žoge od svojega soigralca. »Gol avt« se izvaja z nogo (mirujoča žoga na tleh).

·Vratar ne sme podati (z nogo ali roko) čez polovico igrišča.

·Disciplinske kazni. Igralec je za prekršek lahko kaznovan z rumenim ali rdečim kartonom. Po prejetem rdečem kartonu (direktni ali 2 rumena) mora zapustiti igrišče in do konca tekme ne sme več igrati. Ekipa, katere igralec je prejel rdeči karton, igra do zaključka tekme z igralcem manj. O njegovem nadaljevanju igranja na turnirju določa vodstvo turnirja.

·Zamujanje na tekmo za več, kot 3 minute se kaznuje z ne igranjem tekme in registrira 0:3 za nasprotnika, ki je na igrišču.

·Vse morebitne nejasnosti razrešuje in o njih odloča vodja tekmovanja.

Rezultate in lestvico najdete na http://www.nkverzej.com

POMEMBNO!

Organizator turnirja ne odgovarja za morebitne poškodbe igralcev na turnirju. Vsak igralec igra na lastno odgovornost! Prosim upoštevajte vsa zakonska določila!

Prosimo, da se držite urnikov in ste na prizorišču 60 minut pred prvo tekmo.