Z nogometom do cilja

Mladi v pomurski regiji so zelo slabo ozaveščeni s težavami, s katerimi se srečujejo mladi v Evropski Uniji. Prav tako smo zelo slabo ozaveščeni, katere možnosti nam vse Evropksa unija ponuja. Zato smo se na eni od delavnic, katere je organizirala nacionalna agencija Movit pri nas v Veržeju odločili, da bomo aktivneje sodelovali pri oblikovanju naše pokrajine in občine ter mladim in okolici pokazali, da smo lahko tudi nogometaši aktivni pri reševanju 11 evropskih
mladinskih ciljev. 

11 evropskih mladinskih ciljev povzema vprašanja, ki zadevajo mlade v Evropi, in politične prednostne naloge, ki so zanje pomembne. Tekom projekta bomo prikazali, kako lahko šport, v našem primeru nogomet lahko odlično pripomore k reševanju 11 evropskih mladinskih ciljev. Cilji mladih kažejo, na katerih področjih se je še treba spremeniti, da bodo lahko mladi v Evropi izkoristili svoj polni potencial. Tako bomo mladi tekom 12 mesecev, mesečno spoznavali in
tematsko pripravljali delavnice in aktivnosti, ki se bodo nanašale na dosego teh 11 evropskih mladinskih ciljev.

Rešitev: v športu se srečujejo vse sfere naše družbe in kot takem ponuja šport sam po sebi možnost in orodje za reševanje vseh težav v mladosti. Poleg discipline, higiene, razvoja fizičnih spospobnosti ponuja šport tudi posredno možnost razvoja kompetenc kot so organizaicja dogodkov, razvoj komunikacijskih sposobnosti, sodelovanja z mediji in gospodarstvom, sodelovanje z lokalno skupnstjo, županom, sodelovanja z javnimi ustanovami (šole, zavodi) in posledično ponuja odlično priložnost za vključevanje ranljivih skupin v našem primeru mladih.

Rezultat: tekom projekt bomo izvedli delavnice in dogodki, s katerimi bomo razvijali kompentece mladih in ozaveščali okolico o možnostih, ki jih ponuja Evropska Unija in kako lahko šport, nogomet rešuje omenjene težave in prispeva k doseganju ciljev. Na podalagi teh delavnic bo nastajal priročnik 11 rešitev za 11 ciljev, kjer bomo predstavili akcijski načrt za reševanje mladinskih ciljev v naši občini preko športa. Prav tako bomo pripravili video, ki bo nazorno prikazal, kako lahko mladi z aktivno držo preko športa rešujejo problematiko Evropske Unije. 

Projekt je sofinanciran s strani programa Evropska solidarnostna enota.

Rezultati

Pripravili smo celostno grafično podobo

Organizirali smo uvodno delavnico, kjer smo predstavili program ESE ter Youthpass.

Izvedli smo  delavnico “Izdelave fotografije in videoposnetkov”, kjer smo se naučili, kako pripraviti fotografije za objavo na socialna omrežja in kakšen marketing moramo uporabiti. Pomagali si smo s spletno platformo CANVA. V aktivnostih smo se naučili tudi priprave izdelovanja kratkih promocijskih videoposnetkov. 

Izvedeli smo 5 delavnic na temo kritične presoje lažnih novic in razvijali kompetence medijske pismenosti

Organizirali smo dogodek, kamor smo povabili vse predstavnike občinskega sveta ter župana, ter izpostavili problematiko mladinske in športne infrastrukture v občini Veržej. Prav tako smo na dogodek povabili vse deležnike (kmetijstvo, gospodarstvo, šolstvo), kjer smo podali svoje ideje glede možnosti reševanja problematike prostorske ureditve športnih površin ter mladinskih prostorov.

Izvedli smo delevnico “Jedilniki za dobro počutje” za mlade in starše 

Organizirali smo športni dogodek, katerega se je udeležilo čez 50 različnih športnih ekip in katerega se je udeležilo okrog 800 ljudi in je imel mednarodni predzak. Tukaj smo mladi razvijali svoje komeptence, ki smo jih iskali v prvi delavnici (delo z mediji, organizacija, komunikacija v tujem jeziku).
Mladi smo sodelovali kot: organizatorji, fotografi, sodniki, promotorji, celo maskote…)