Z nogometom do cilja

Mladi v pomurski regiji so zelo slabo ozaveščeni s težavami, s katerimi se srečujejo mladi v Evropski Uniji. Prav tako smo zelo slabo ozaveščeni, katere možnosti nam vse Evropksa unija ponuja. Zato smo se na eni od delavnic, katere je organizirala nacionalna agencija Movit pri nas v Veržeju odločili, da bomo aktivneje sodelovali pri oblikovanju naše pokrajine in občine ter mladim in okolici pokazali, da smo lahko tudi nogometaši aktivni pri reševanju 11 evropskih
mladinskih ciljev. 

11 evropskih mladinskih ciljev povzema vprašanja, ki zadevajo mlade v Evropi, in politične prednostne naloge, ki so zanje pomembne. Tekom projekta bomo prikazali, kako lahko šport, v našem primeru nogomet lahko odlično pripomore k reševanju 11 evropskih mladinskih ciljev. Cilji mladih kažejo, na katerih področjih se je še treba spremeniti, da bodo lahko mladi v Evropi izkoristili svoj polni potencial. Tako bomo mladi tekom 12 mesecev, mesečno spoznavali in
tematsko pripravljali delavnice in aktivnosti, ki se bodo nanašale na dosego teh 11 evropskih mladinskih ciljev.

Rešitev: v športu se srečujejo vse sfere naše družbe in kot takem ponuja šport sam po sebi možnost in orodje za reševanje vseh težav v mladosti. Poleg discipline, higiene, razvoja fizičnih spospobnosti ponuja šport tudi posredno možnost razvoja kompetenc kot so organizaicja dogodkov, razvoj komunikacijskih sposobnosti, sodelovanja z mediji in gospodarstvom, sodelovanje z lokalno skupnstjo, županom, sodelovanja z javnimi ustanovami (šole, zavodi) in posledično ponuja odlično priložnost za vključevanje ranljivih skupin v našem primeru mladih.

Rezultat: tekom projekt bomo izvedli delavnice in dogodki, s katerimi bomo razvijali kompentece mladih in ozaveščali okolico o možnostih, ki jih ponuja Evropska Unija in kako lahko šport, nogomet rešuje omenjene težave in prispeva k doseganju ciljev. Na podalagi teh delavnic bo nastajal priročnik 11 rešitev za 11 ciljev, kjer bomo predstavili akcijski načrt za reševanje mladinskih ciljev v naši občini preko športa. Prav tako bomo pripravili video, ki bo nazorno prikazal, kako lahko mladi z aktivno držo preko športa rešujejo problematiko Evropske Unije. 

Projekt je sofinanciran s strani programa Evropska solidarnostna enota.